Divadlo Na Hrane


Divadlo Na Hrane sme založili spolu s Mišom Chmeliarom v roku 2013. Naše celovečerné predstavenia sú zložením viacerých krátkych dialógov. A hoci každý z nich je samostatný, všetky spájajú prvky absurdna, irónie a satiry. Naša spolupráca začala v roku 2003 improvizačnou rozhlasovou reláciou Na Hrane. Po rozhlase prišiel v roku 2009 impulz preniesť tvorbu z rozhlasovej improvizácie na divadelné dosky a začali vznikať prvé dialógy. Vznik divadla je spojený s dátumom prvého verejného vystúpenia – 19. apríla 2013 v Žiline.
divadlonahrane.sk