Tomáš Lazár

Tomáš Lazár

Tomáš Lazár

(*1983)
Partizánske / Žilina
tomas.lazar@gmail.com

Tvorím na voľnej nohe s voľnými rukami a myšlienkami.
Hrám, píšem, kreslím, nahrávam zvuky.