Tomáš Lazár

zenich
Tomáš Lazár (*1983)
Partizánske / Žilina
tomas.lazar@gmail.com

Som na voľnej nohe s voľnými rukami a myšlienkami,
tvorím.
Hrám, píšem, kreslím, maľujem, nahrávam.